>

Deceuninck se obvezuje na postizanje ambicioznih znanstveno utemeljenih ciljeva u području smanjenja emisija stakleničkih plinova

Deceuninck se obvezao definirati ciljeve u području smanjenja emisija u skladu sa znanstveno utemeljenom neto nultom stopom inicijative Science Based Targets initiative (SBTi). U tom se smislu poduzeće Deceuninck pridružilo kampanji „Business Ambition for 1,5°C”, skupini poduzeća diljem svijeta koja se usklađuju s ciljem Pariškog klimatskog sporazuma da se globalno zagrijavanje ograniči na 1,5 °C.

Deceuninck se obvezao na postizanje ciljeva inicijative SBTi u veljači 2022. godine, nakon inventara ugljičnih emisija izrađenog 2021. Proteklih mjeseci Deceuninck je definirao plan za smanjenje emisija u skladu s neto nultim standardom i spreman je poslati ciljeve na validaciju inicijativi SBTi.

Emisije povezane s našim vlastitim poslovanjem (prvi i drugi opseg) čine 12 % Deceuninckovog ugljičnog otiska. To pokazuje važnost promatranja ukupnog vrijednosnog lanca, a posebno nabave sirovina. Dodatni napori u području recikliranja bit će ključni za postizanje naših ciljeva.

Deceuninck se obvezuje smanjiti apsolutne emisije iz prvog i drugog opsega za 60 % do 2030. godine u odnosu na baznu 2021. godinu. Uključujući očekivani rast, to zahtijeva smanjenje emisija od 75 % po toni proizvoda. S ovim ciljem, Deceuninck premašuje minimalne ambicije inicijative SBTi (-42 %).

Deceuninck se obvezuje smanjiti emisije iz trećeg opsega za 48 % po toni proizvoda do 2030. godine u odnosu na baznu 2021. godinu. Maksimalno povećanje upotrebe recikliranog materijala bit će ključno za postizanje ovih ambicioznih ciljeva.

Deceuninck se obvezuje postići neto nultu emisiju stakleničkih plinova u cijelom vrijednosnom lancu do 2050. godine.

Bruno Humblet (glavni izvršni direktor poduzeća Deceuninck):

„Odgovaranjem na poziv inicijative SBTi na korporativne klimatske mjere pokazujemo svoju snažnu predanost održivosti. Znanstveno utemeljeni ciljevi pružaju nam okvir za procjenu svake poslovne odluke sa stajališta ublažavanja klimatskih promjena.

Godinama smo bili pioniri u našem sektoru zahvaljujući našim postrojenjima za recikliranje. Recikliranje će i dalje imati ključnu ulogu u našem planu za smanjenje ugljika jer podrazumijeva nabavu manjih količina sirovina. Želimo biti primjer u našoj industriji i veselimo se što ćemo zajedno s našim dobavljačima i drugim dionicima poduzeti značajne klimatske mjere.”

Bruno.jpeg
 

Céline De Waele (menadžerica zadužena za održivost poduzeća Deceuninck):

„Naš plan za smanjenje ugljika uključuje ulaganja u energetsku učinkovitost u pogonu i elektrifikaciju, postupno ukidanje loživog ulja te proizvodnju i nabavu obnovljive energije.”